I de mindste klasser er fokus på at skabe gode sociale relationer til andre børn og voksne, at børnene lærer at passe på sig selv, samt at der skabes et stærkt forældrenetværk.

På de mellemste klassetrin lægges der vægt på at arbejde med mobning, konflikthåndtering, Social Pejling, rygning og problemstillinger i forbindelse med den tidlige pubertet, samt at fremme sunde fritidsinteresser.

I de ældste klasser tages der fat på problemstillinger i forbindelse med pubertet, rygning, alkohol og rusmidler og det liv der venter efter folkeskolen.

Her er gode råd til hvordan forældre kan forebygge kriminalitet og medvirke til at fremme trivsel og fællesskaber. Her er emner som forældrenetværk, sociale arrangementer legegrupper, mobiltelefoni/netetik, omgangstone, dialogmøder og sundhed- herunder rygning, alkohol og seksualitet.

TRIVSELSHAANDBOGEN.DK

Trivselshåndbogen.dk er vejledning og inspiration til forebyggelse i folkeskolen med fokus på meningsfulde fællesskaber samt børn og unges trivsel og sundhed.

Trivselshåndbogen er til lærere, pædagoger og forældre.