Åbenhed

 

Forældrene kan drøfte:
Hvor meget åbenhed er der i den forældregruppe, vi er en del af?

Hvordan kan vi blive bedre til at skabe åbenhed og tillid i forældrekredsen? Er der fordele og ulemper ved fælles åbenhed om skilsmisser, sygdomme i familien, diagnoser eller hvis ens barn i en periode ikke trives. Hvor går grænsen for åbenhed? Har forældre fx også »tavshedspligt«? I hvilke situationer kan det være vigtigt for dig at få en åben og ærlig information? Eller give den?


0-3_+foraeldre