Arranger dialogmøde

 

Spil samspillet

Her præsenteres en række udsagn eller situationer, som forældrene kan diskutere i mindre grupper. Formålet er at sætte en dialog i gang om holdninger og værdier og måske blive enige om nogle regler/ principper/ værdier, der gælder for børnenes samvær. Spillet er også med til at udvikle forældrenes kendskab og tillid til hinanden.

http://www.dkr.dk/foraeldrefiduser-samspillet-indskolingen


0-6_foraeldre