Forumspil

Forumspil er en dramaform, der kan bruges til at reflektere…

Du har hovedrollen i dit liv

Grundbog i forumspil. Bogens mange konkrete forslag til øvelser…

Selvværdsspejlet

Selvværdsspejlet er en metode, som sætter fokus på elevernes…

Ønskerunden

Ønskerunden er en metode, hvorigennem eleverne lærer at bede…

Øvelse gør mester

  Øvelse gør mester handler om jævnbyrdig samtale i…

Konflikttrappen

  Konflikttrappen kan i skolesammenhæng bruges til at…

Girafsprog

   Girafsprog er en metode, der sætter fokus på sprog…

Drama mod mobning

  Drama mod mobning er en dramapædagogisk metode til løsning…

Dilemmaspil

  Deltagende elever orienteres af læreren om rollen, de…