Hvordan snakker du med dit barn om hash?

  Sundhedsstyrelsen har lanceret et site, der skal klæde…

Sidste skoledag

Med god planlægning kan uheldige situationer undgås. Det…

Strandfester

 Strandfester, unge og alkohol. Med sommerens indtræden…

Gå op i røg.

  Undervisningsmateriale om flertalsmisforståelser…

Blå mandag

SSP/ Opsøgende Team Fredensborg Kommune ønsker at blå mandage…

Fuld af Liv- Forældremøder om alkohol

DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING er et inspirationsmateriale til…

netstof.dk

Hjemmeside for rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer. Siden…

Hash

Nogle unge prøver at ryge hash i de ældste klassetrin. Sundhedsstyrelsen…

Fælles forældreaftaler om alkohol

Fælles forældreaftaler der omhandler alkohol går erfaringsmæssigt…

Forældrenetværket drøfter

Ingen alkohol når vores børn er sammen Fokus på udsættelse…