Er du uvenner med nogen?

 


Har du en konflikt?
Konfliktmæglerne kan hjælpe dig.
Hvad er konfliktmægling?
Konfliktmægling går ud på, at en voksen gennem samtale hjælper dig med at få løst en konflikt, som du har svært ved selv at få løst.
Konfliktmægleren er voksen, uddannet til at mægle i konflikter og er helt neutral og holder ikke med nogen af parterne.
Mægleren kan ikke bestemme, hvordan konflikten skal løses, men han eller hun kan hjælpe jer med at få truffet nogle gode beslutninger.
Målet er at de mennesker, som er involveret i konflikten, bliver tilfredse med løsningen og kan lægge konflikten bag sig.
Konfliktmægling er altid frivillig, og du kan når som helst sige, hvis du ikke vil være med mere. Det bliver ikke fortalt videre til andre, hvad der er sket under samtalen. Det gælder både mægleren og de mennesker, som er involveret i konflikten.
 
Hvornår er mægling en god ide?
Konfliktmægling er en god idé, når du står i en konflikt, som du føler, at du ikke selv kan løse. Det kan være store eller små konflikter. Det kan være konflikter mellem dig og en eller flere af dine venner eller dig og en voksen f.eks. en lærer, en klubmedarbejder, dine forældre eller andre voksne. Det afgørende er, om du oplever, at du har brug for hjælp til at få løst konflikten. Se eksempler på konfliktmæglinger her.
Hvordan kommer du i gang?
1) Kontakt koordinator Lise Odgaard Christensen på 25421814 eller på loch@fredensborg.dk
2) Lise tager stilling til, om en konfliktmægler vil være en god idé. Vurderer hun, at konfliktmægling vil være en god idé, kontakter hun en af de uddannede konfliktmæglere, som vi har i Fredensborg Kommune.
3) Konfliktmægleren kontakter dig og de andre, som er involveret i konflikten f.eks. dine forældre eller din veninde og fortæller mere om, hvordan mæglingen kommer til at foregå.
4) Sammen aftaler I et møde, hvor I går i gang med mæglingen.