Biologi

Her finder du inspiration til de enkelte fag.

Det er endnu ikke alle fag der er indeholdt på siden

Gå op i røg.

 

 

Undervisningsmateriale om flertalsmisforståelser og rygning.

Kræftens Bekæmpelse har et mål om, at ingen børn og unge skal begynde at ryge. At undervise elever i emnet rygning kan hjælpe dem til at vælge rygning fra.

Med Gå op i Røg lærer eleverne at identificere mekanismer, der har betydning for deres egne og andres valg i dagligdagen, og de træner deres egne evner til at træffe beslutninger. Eleverne lærer at forklare rygningens konsekvenser både for dem selv, for andre og for miljøet, og de vil kunne genkende, skelne i mellem og fortolke de metoder, som tobaksindustrien, politikere og andre aktører bruger til at påvirke folks adfærd og holdning til rygning. Eleverne vil skulle anvende deres nye viden til at argumentere enten for eller imod tobak.

Kræftens bekæmpelse, flertalsmisforståelser og rygning

 

Undervisningsmateriale – OM ALKOHOL

OM ALKOHOL er et tværfagligt undervisningsmateriale for elever i 7.-9. klasse. Materialet sætter fokus på en bred vifte af problemstillinger om unge og alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, reklamer, markedsføring mv. via fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg.

Man kan arbejde med materialet i dansk, samfundsfag og sundheds- og seksualundervisning, kemi, fysik, matematik og biologi.

Materialet er udarbejdet af kræftens bekæmpelse i samarbejde med Trygfonden.
http://www.omalkohol.dk/


79_indlaeg_50x50

Ind i biologien

  ‘Livsstil og sundhed’ lægger vægt på grundlæggende begreber og viden om sammenhængen mellem vores livsstil og vores sundhed.

Bogen berører bl.a. følgende emner: Hvordan virker hjernen? Hvordan påvirker misbrug min krop? Passer min livsstil til min krop?

Livsstil og sundhed. Alinea.

www.alinea.dk

https://www.alinea.dk/soeg/livsstil%20og%20sundhed


79_indlaeg_50x50

 

Alkohol og rusmidler

Hvad består det af? Hvordan virker det?

Biologi og kemi/fysik er oplagte fag, til at formidle de hårde facts om rusmidler.


79_indlaeg_50x50