Forældre i 7. klasse

Her er gode råd til hvordan forældre kan forebygge kriminalitet og medvirke til at fremme trivsel og fællesskaber. Her er emner som forældrenetværk, sociale arrangementer legegrupper, mobiltelefoni/netetik, omgangstone, dialogmøder og sundhed- herunder rygning, alkohol og seksualitet.

Tune Ind- og mærk efter

Kort og godt om Tune Ind.
Med Tune Ind forsøger DKR at forebygge seksuelle overgreb blandt unge ved at guide dem til at forstå,
værdsætte og mestre samtykkebaseret sex.

De unge vil gerne tune ind på hinanden, men de taler ikke naturligt om samtykke og hvordan man tuner
ind på hinanden seksuelt. Det er svært at finde og tolke grænser og signaler i en gensidig proces, hvor et
ja hen ad vejen kan blive til et nej – særligt i en periode i livet, hvor man er ved at forme sin identitet.
Kampagnen forsøger at give de unge et rum til at reflektere og tale med vennerne om, hvordan man
egentlig tuner ind på hinanden seksuelt og læser hinandens signaler – for hvordan ved man egentlig at
den anden gerne vil det samme som en selv, og hvordan sikrer man sig, at man ikke overskrider egne eller
andres grænser? DKR vil inspirere de unge til dialog gennem en positiv framing frem for med løftet pegefinger
at opstille retningslinjer. Læs mere om hvad pakken indeholder her:

https://dkr.dk/tuneind/

Hvordan snakker du med dit barn om hash?

Sundhedsstyrelsen har lanceret et site, der skal klæde forældre på til at tage snakken med deres børn. Sitet tilbyder både viden og dialogredskaber.

Hvor farligt er cannabis? Hvordan påvirker det hjernen? Og hvordan undgår du diskussionsfælden, når du tager snakken med dit barn om hash?

Det er nogle af de spørgsmål, du kan finde svar på, på snakomhash.dk. Sitet er målrettet forældre og har til formål at skabe viden om cannabis, og klæde forældre på til at tage snakken med deres børn.

”Mange forældre har svært ved at snakke med deres børn om hash, fordi de ikke føler sig ordentligt klædt på.

Videndelen er fyldt med faktuel viden om cannabis, hvor det bliver beskrevet, hvordan cannabis påvirker hjernen, hvor farligt det er, og hvilke skadevirkninger, der er forbundet med indtagelse af hash. Sitet giver også svar på nogle af de myter, der findes om cannabis og på, hvordan forskellige typer cannabis adskiller sig fra hinanden.

Den anden del af sitet giver forældre konkrete dialogredskaber til, hvordan man bedst kan tage snakken med sin teenager om hash. Artiklerne er målrettet efter de forskellige udfordringer, man som forælder kan have, når snakken skal tages. Det gælder både den generelle snak, hvor der ikke nødvendigvis er en bekymring, men også forældre med bekymringer for en ung, der er begyndt at eksperimentere med cannabis.

http://snakomhash.dk/


 

Strandfester

aktuelt_indlaeg_50x50 unge_indlaeg_50x50foraeldre_indlaeg_50x50
 Strandfester, unge og alkohol.
Med sommerens indtræden og den snarlige sommerferie er der traditionen tro sandsynlighed for, at børn og unge fra kommunen tager til strandfester.
Typisk hygger de unge sig på stranden om eftermiddagen og hen under aften bliver der grillet, drukket, røget, danset og festet. Vi vil i den forbindelse fra SSP s´ side gøre opmærksom på, at det alene er jer som forældre, der har ansvaret for jeres børns gøren og laden. De unge er overladt til sig selv, uden opsyn af voksne, med mindre i som forældre organiserer noget.
De seneste år har strandfesterne medført en del oprydningsarbejde for kommunen på strandende efterfølgende, det være sig både affald i form af skodder, engangsgrille og diverse mademballage samt knuste flasker, som i enkelte tilfælde har medført skader for strandens badende gæster dagen derpå.
For at strandfesterne kan løbe af staben på bedst mulig måde, har vi sammenfattet nogle gode råd til, hvordan man som forældre kan forholde sig til, at ens børn tager til strandfest, og vi linker også til, hvor man kan få mere viden.
Tal med dit barn om:
• Hvad gør en god fest?
• Hvad vil barnet gerne opnå til festen?
• Hvordan kan man opnå det?
• Hvem er barnet sammen med?
• Hvor meget må barnet drikke/ må  det drikke?
• Hvis det må drikke, så tal om konsekvenserne ved at drikke
• Hvad man gør, hvis noget ’ikke er i orden’?
• Hvor meget og hvordan skal man tage ansvar for sine venner?
• Påklædning
• Komme hjem tidspunkt
• Hvordan man efterlader stranden
• Hash…
Og så lige lidt fra sundhedsstyrelsen om børn og alkohol:
Børn og unge, der drikker alkohol, har større risiko for at begå kriminalitet. Heldigvis er der flere ting, du, som forælder, kan gøre.
Danske børn og unge er udsat for et stort forventningspres i forhold til alkohol. Det starter allerede omkring konfirmationen, hvor mange synes, det er et naturligt tidspunkt at begynde at drikke. Flere voksne forventer også, at de unge drikker sig fulde til fester. Derfor lærer mange deres børn at drikke derhjemme. Men det er en forkert vej at gå. Resultatet vil nemlig ofte være, at den unge allerede i 14 – 15-års-alderen føler en opbakning til at drikke alkohol og til at betragte de unge, der ikke drikker, som barnlige. Voksensamfundet er altså med til at støtte børn og unge i at starte tidligt med at drikke alkohol og samtidig lægge pres på dem, der ikke drikker alkohol.

Hvad er risikoen?
Alkohol påvirker og skader den unges hjerne under udvikling. Et forbrug på 20 genstande om måneden, over en periode på et til to år, påvirker det område i hjernen, der har at gøre med hukommelse og indlæring. Hvis den unge drikker fem genstande eller mere ved samme lejlighed, er det særlig skadeligt for både hjerne og krop. Desværre er denne type alkoholforbrug den mest udbredte blandt unge, fordi de først føler sig meget fulde efter 10 genstande.
Problemerne ved, at børn drikker, er:

  • At de i højere grad kommer i kontakt med politiet og skadestuen
  • At de er involveret i flere slagsmål
  •  At de har flere konflikter med venner og forældre
  • At de i højere grad kommer ud for uønsket og usikker sex.
Hvad kan du som forælder gøre?
Det er vigtigt, at du handler som forælder, når det kommer til alkohol. Skolen er her et naturligt sted for samtaler og samarbejde om barnets trivsel og udvikling. Det kan derfor være en god idé at lave en fælles indsats med skolen, hvor man tydeligt markerer, at det ikke er acceptabelt, at børn drikker alkohol, og at fester skal være uden alkohol.
Hvis man i de små klasser giver forældre muligheder for at tale om fælles regler og normer for fx fødselsdage og mobning, så er grunden også lagt til, at forældregruppen i fællesskab kan arbejde for, at deres børn ikke begynder at ryge eller drikke. Du kan læse mere om et godt forældrenetværk her på siden. Søg forældrenetværk.
Problemer med alkohol
Hvis du er bekymret over dit barns forbrug af alkohol, så tal med ham/hende om det. Her kan du spørge, hvor meget han/hun drikker til festerne. Spørg også om, hvordan det går i skolen og med vennerne.
Vær opmærksom, hvis dit barn:
• Går til mange fester, dvs. et par gange om ugen eller mere
• Fortæller om et forbrug på 10 genstande eller mere på en aften
• Ofte har tømmermænd
• Har mange enkelte sygedage – oftest mandage og fredage
• Har venner, der drikker meget eller ryger hash.
Råd og tal stammer fra Sundhedsstyrelsens pjece ”Dit barns festkultur”
Alkoholdialog.dk

Indsats til unge med angst og depression

 Fredensborg kommune tilbyder kurser til unge fra 15-25 år, med angst og depression.

Psykiske problemer er årsag til, at mange unge dropper ud af uddannelse eller job. Sundheds Komiteens ungeindsats, der er målrettet 15-25-årige, der har symptomer på angst og depression har til formål at styrke de unges psykiske helbred, reducere deres symptomer, samt øge deres motivation til at tage uddannelse og arbejde og forebygge frafald fra samme. Indsatsen udbydes i 38 kommuner fra 2018.

http://patientuddannelse.info/om-laer-at-tackle/nye-maalgrupper/laer-at-tackle-angst-og-depression-for-unge.aspx

 

For yderligere oplysninger om Fredensborg kommunes indsats kontakt
Sundhedskonsulent Line Berg Torsbakke 72562561

 

Blå mandag

SSP/ Opsøgende Team Fredensborg Kommune ønsker at blå mandage foregår så festligt og fredeligt som muligt.

Blå mandag er jo dagen, som alle konfirmander ser frem til, og dagen hvor de har mulighed for at bevise, at de selv kan gennemføre en plan.
Chancerne for, at en vellykket blå mandag bliver indfriet, handler i særdeleshed om at få forældrene med på banen. De unge konfirmander har brug for deres forældre som de voksne, der formår at sætte rammer op for dagen og som har en tydeligt holdning til spørgsmålet om alkohol.

Ingen alkohol – også på blå mandag:

Alkohol spiller nemlig, for mange konfirmander, en stor rolle på blå mandag. Vi anbefaler, at Sundhedsstyrelsens budskab om, at der ikke skal drikkes alkohol før det 16. år bør skinne igennem, også på blå mandag, fordi en tilladelse til alkohol på blå mandag ofte forstås af de unge, som en tilladelse til at drikke fremover – og det er ofte det der sker.

Udover de lovgivningsmæssige (ikke tilladt at købe under 16/18 år) og fysiologiske årsager, er det dokumenteret at unge med alkohol i blodet langt hurtigere mister dømmekraften og risikerer at blive indblandet i konflikter, vold eller anden kriminalitet. Derfor bør alkohol og blå mandag heller ikke blandes sammen.

Fælles holdninger blandt forældre:

Det er vigtigt at de voksne omkring de unge samarbejder om at påvirke de unges
alkoholvaner – også på blå mandag.
Forældre har stor indflydelse på deres børns normer og vaner – navnlig i forhold til alkohol start og forbrug. Unge, hvis forældre mener det er ok at drikke, drikker dobbelt så meget som de unge, hvis forældre er stærke modstandere af, at de unge drikker alkohol (Sundhedsstyrelsen 2005).

Melder forældrene klart ud, mindskes risikoen også for, at nogle føler sig pressede til at drikke på dagen, eller at de drikkende unge sætter dagsordenen for hvordan man fester, og det vil dermed give mulighed at feste sammen på ens præmisser.

De unge vil være trygge sammen, fordi de ved, at der ikke er andre fra klassen der må mere end dem selv.

Op til og på selve dagen:

SSP anbefaler at forældre taler med deres børn om den viden de har om alkohol. Er man klar i hovedet kan man i højere grad vurdere risiko og farlige situationer samt hjælpe sine klassekammerater, hvis der er behov.

Private fester er absolut det bedste, men har konfirmanderne besluttet at Blå Mandag skal foregå på Bakken, i København eller andet sted anbefaler vi, at forældre giver sig tid til at sende konfirmanderne godt af sted, og være til stede i og omkring deres opholdssteder eller at børnene hentes og bringes. Endelig anbefaler vi, at der er et fælles sluttidspunkt.

SSP tilbyder at facilitere forældremøder i 8. klasse, med temaet unges brug af alkohol med et forskningsmæssigt afsæt.

Vi ønsker alle en uforglemmelig og festlig Blå mandag!


 

 

 

 

Sex og Samfund- til forældre

 

Sex og samfund, har på deres hjemmeside bl.a. samlet information om emner, som forældre spørger dem om, herunder:
Tal med dit barn om livet på sociale medier: Ved du, hvad dit barn laver på Snapchat eller Instagram? Stiller du spørgsmålet ‘Hvad sker der på Snapchat i øjeblikket’ lige så ofte som spørgsmålet ‘Hvad har du lavet i klubben i dag?’
Destination Trivsel: Ensomhed, måden vi taler til hinanden på, mobning og oplevelsen af at stikke ud og være for anderledes har stor betydning for børn og unges trivsel. Få inspiration til at fremme dit barns trivsel med vores tre film om ensomhed, hårdt sprog og sociale medier.
Tal med dit barn om krop, følelser og grænser: Find inspiration til, hvad du kan tale med dit barn om på de forskellige alderstrin, hvordan I kan tale om ‘pinlige’ ting på en rar måde, og hvorfor det er vigtigt at tale om følelser, krop og grænser. Som forældre spiller du en vigtig rolle.
Seksualundervisning: Seksualundervisning skal styrke børn og unges evner til at træffe gode valg i deres liv i forhold til sundhed. Men god seksualundervisning vil også bidrage til at styrke børn og unges trivsel og forebygge mobning.
Børn og seksualitet: Seksualiteten er en naturlig del af menneskets udvikling gennem hele livet. Men børns seksualitet er ikke det samme som voksnes seksualitet. Og det lille barns seksualitet er forskellig fra seksualiteten hos barnet i puberteten og hos teenageren.
Børn, unge og pornografi: Der er let adgang til porno på nettet, og pornografiens billeder benyttes i reklamer og musikvideoer. Det er vigtigt at klæde børn og unge på til et samfund med nem adgang til porno.

http://www.sexogsamfund.dk/sex-samfund/vores-arbejde/foraeldre.aspx


4-9_foraeldre

Fuld af Liv- Forældremøder om alkohol

DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING er et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse. Materialet informerer om, hvordan man som forælder har indflydelse på sit barns alkoholvaner og giver inspiration til at tage stilling, tale med sit barn om alkohol og lave aftaler enten individuelt eller på klasseniveau.

Over halvdelen af danske unge har prøvet at drikke som 14-årige. Det er derfor en god idé at tale om alkohol på forældremøder fra 7. klasse, men det er aldrig for sent at tage emnet op.
Inspirationsmaterialet består af en række elementer, som enten samlet eller særskilt kan benyttes af undervisere til forældremøder eller lignende, hvor unge og alkohol er på dagsordenen blandt forældre.
Materialet er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne ’Fuld af liv.

https://www.fuldafliv.dk/

 

 


7-9_foraeldre

TUBA- hjælp til børn af alkoholmisbrugere

TUBA står for terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere.

Tuba tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er der for at hjælpe dig.

TUBA har afdelinger landet over, hvor de blandt andet tilbyder terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold.

Desuden har TUBA onlinerådgivning og kurser og foredrag til fagpersoner og skoleklasser.

tuba.dk

 

 


 

netstof.dk

Hjemmeside for rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer.

Siden er primært for unge, men indeholder også anvisninger på hjælp og gode råd til venner, kærester samt familie. Du kan også finde frem til lokal rådgivning via siden.

netstof.dk


 

Forældrenetværket drøfter

Ingen alkohol når vores børn er sammen

Fokus på udsættelse af alkoholdebut, forældreaftaler, risikoadfærd og sociale overdrivelser.

De nye forældrenetværk

Hvordan skaber vi de bedste fælles rammer?

Blå mandag

Hvordan skal den foregå?


7-9_foraeldre

 

Fritidsaktiviteter for unge

Ungfredensborg  tilbyder gratis fritidstilbud for alle fra 7. klasse til og med 17 år i Fredensborg Kommune.

Ungfredensborgs formål er at hjælpe kommunens unge til et udviklende fritidsliv via aktiviteter, hold, arrangementer og ungdomsklubber. Ungfredensborg tager udgangspunkt i de unges ønsker og behov, og har de unge med, som medskabere af deres tilbud.

www.ungfredensborg.dk