Forældres indflydelse på klassens trivsel

 

Forældrenetværket kan diskutere udsagnene:

“Hvad der sker i skolen er lærernes ansvar” og “Der er ingen som forældre, der kan påvirke trivslen i en klasse – endda uden at være til stede!”

Uddel folderen “Den usynlige klassekammerat ” om forældres indflydelse på klassens trivsel«

Kan downloades på: www.emu.dk  søg ” Den usynlige klassekammerat” eller

https://www.emu.dk/soegning/den%20usynlige%20klassekammerat

Invitér evt. en AKT lærer (adfærd, kontakt og trivsel) til at holde et oplæg om forældres indflydelse på trivslen i klassen.

Giv hinanden lov til at kontakte hinanden ved bekymring – Aftal retningslinjerne.


0-6_foraeldre