Gå op i røg.

 

 

Undervisningsmateriale om flertalsmisforståelser og rygning.

Kræftens Bekæmpelse har et mål om, at ingen børn og unge skal begynde at ryge. At undervise elever i emnet rygning kan hjælpe dem til at vælge rygning fra.

Med Gå op i Røg lærer eleverne at identificere mekanismer, der har betydning for deres egne og andres valg i dagligdagen, og de træner deres egne evner til at træffe beslutninger. Eleverne lærer at forklare rygningens konsekvenser både for dem selv, for andre og for miljøet, og de vil kunne genkende, skelne i mellem og fortolke de metoder, som tobaksindustrien, politikere og andre aktører bruger til at påvirke folks adfærd og holdning til rygning. Eleverne vil skulle anvende deres nye viden til at argumentere enten for eller imod tobak.

Kræftens bekæmpelse, flertalsmisforståelser og rygning