Grænser på skoleskemaet

  Temaet for Uge Sex 2019 er Grænser. På sex og samfunds portal finder du forløb, som matcher dine krav til klassetrin, tidsforbrug, fag, emner samt færdigheds- og vidensområder.

Uge Sex 2019 stiller skarpt på grænser og gensidig respekt i forhold til køn, krop og seksualitet.

 

Hvor går min grænse? Og hvordan mærker jeg andres? Når det d. 4. februar 2019 ringer ind til årets Uge Sex, er der fokus på grænser – og på, hvordan man udvikler kompetencer til at mærke egne og andres grænser og respektere dem.

Når Uge Sex åbnes landet over får elever på alle grundskolens klassetrin mulighed for at undersøge og diskutere grænser og grænseoverskridelser i forhold til krop, køn og seksualitet. De kommer både til at reflektere over, hvordan det kan være positivt at udfordre ens egne grænser, for eksempel i forhold til at tage initiativ til et kys. Men der vil også være fokus på, hvad man kan gøre, hvis man har overskredet egne eller andres grænser, eller ser andre få overskredet deres

https://www.underviserportal.dk/grundskole/uge-sex-i-grundskolen/arets-tema-graenser/