Hash

Nogle unge prøver at ryge hash i de ældste klassetrin.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece til forældre om hash. Den omhandler  bl.a. fakta om hash, risikogrupper og gode råd om forebyggelse.

http://stofinfo.sst.dk/Forsiden/Materiale/foraeldre.aspx


7-9_foraeldre