Om Trivselshåndbogen

Vi har hermed fornøjelsen af, at præsentere jer for en opdateret vejledning i den forebyggende undervisning i folkeskolen i Fredensborg kommune

Trivselshaandbogen.dk
Vi har hermed fornøjelsen af, at præsentere jer for en opdateret vejledning i den forebyggende undervisning i folkeskolen.

Opdateringen har med det online opslagsværk gennemgået en udvikling fra en skriftlig udgave til en digital.

Håndbogen er udarbejdet af SSP under indflydelse af en mindre arbejdsgruppe blandt AKT lærerene på kommunens skoler, skole- og sundhedskonsulenter samt SSP-koordineringsgruppen. Vejledningen løber fra sommeren 2015

Vejledningen er udarbejdet som et led i styrkelsen af det forebyggende arbejde blandt børn og unge i Fredensborg Kommune. Vejledningen er en håndsrækning til det kriminalpræventive område og faghæfte 21 (Sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab). I vejledningen findes anvisninger til, hvilke kriminalpræventive og sundhedsfremmende temaer det anbefales at arbejde med samt målsætninger, som man kan arbejde ud fra i forhold til forskellige aldersgrupper.

Herudover indeholder vejledningen anbefalinger til undervisningsmaterialer, som kan bruges som udgangspunkt for arbejdet med de forskellige kriminalpræventive og sundhedsfremmende temaer samt ideer til, hvor man kan hente yderligere inspiration. I vil sikkert opleve, at mange af de temaer som indgår i vejledningen, er nogle I i forvejen arbejder med i undervisningen. Vejledningen skal derfor ses som inspiration til mange af de ting, I gør i forvejen.

I det forebyggende arbejde handler det om at sætte ind, før problemerne opstår. Derfor lægger vejledningen op til, at man tager de forskellige kriminalpræventive og sundhedsfremmende temaer op, både med børn og forældre, før de for alvor bliver aktuelle i børnenes liv.

I de mindste klasser handler det om at skabe gode sociale relationer til andre børn og voksne , at børnene lærer at passe på sig selv og færdes fornuftigt i trafikken, og at der skabes et stærkt forældrenetværk.

For børnene på de mellemste klassetrin lægger vejledningen op til, at arbejde med mobning, konflikthåndtering og problemstillinger i forbindelse med den tidlige pubertet, samt at fremme sunde fritidsinteresser blandt eleverne.

I de ældste klasser anbefales det, at tage fat på de lidt tungere kriminalpræventive emner som rygning, alkohol, rusmidler og vold samt det liv, der venter på den anden side af folkeskolen. Som noget nyt udbyder SSP Social Pejling i 6. klasse for elever og forældre inden for området forebyggelse af tobak og alkohol.

Vi håber meget, at vejledningen vil blive en hjælp i den daglige undervisning, og at den kan være med til at sikre, at alle børn og unge( og forældre) modtager den relevante kriminalpræventive og sundhedsfremmende undervisning til fremme af generel trivsel, sund livsstil og adfærd.

Trivselshaandbogen.dk er udviklet i samarbejde med Charlotte van Hauen, Visuel Kommunikation. Se kontakt for yderligere info.

“De 2 store udfordringen med kommunernes kriminalpræventive undervisningsvejledninger er, at den traditionelle trykte håndbog hurtigt bliver forældet, fordi der hele tiden kommer nyt materiale på området., og at det trykte materiale ofte kommer op på en hylde og stå, og derfor godt kan være meget langt væk i en travl hverdag hos pædagoger, lærere og forældre.

Den digitale version gør det muligt at opdatere materialet løbende, så indholdet hele tiden er baseret på den seneste forskning og henviser til de aktuelle redskaber, der findes på området.

Og så er Trivselshaandbogen.dk lige ved hånden på I-pad’en, mobilen og computeren, når og hvor der er brug for den.”

God arbejdslyst!
Med venlig hilsen

SSP- koordineringsgruppen

Fredensborg Kommune

April 2015