Baggrund og formål

Når vi taler kriminalpræventiv og sundhedsfremmende forebyggelse, handler det om at skabe de gode vilkår og danne det værdi- og normmæssige fundament.

Enkelt sagt at styrke det, vi gerne vil have mere af.

Baggrund og formål

Når vi taler kriminalpræventiv og sundhedsfremmende forebyggelse er der flere niveauer.
Det væsentligste er selve fundamentet, som er den opbyggende indsats.
Det drejer sig om at skabe de gode vilkår og danne det værdi- og normmæssige fundament. Enkelt sagt at styrke det, vi gerne vil have mere af.

Dette fundament er forudsætningen for et sundt liv uden kriminalitet og risikoadfærd. Her skal det lange seje træk gøres af alle som har en aktiv rolle i forhold til børn, unge og forældre. Det er her den forhånden værende trivselshåndbog kommer ind i billedet.

Når vi taler forebyggelse drejer det sig primært om den indsats der sker i AKT og i samarbejdet med sundhedsplejen og SSP Opsøgende Team omkring enkelte unge.

Den direkte kriminalitetsforebyggelse drejer sig om at hindre at noget kriminelt sker. Det er her SSP har en del af deres fokus i arbejdet med enkelte unge, der udviser særlig risikoadfærd.


Kriminalpræventiv og sundhedsfremmende undervisning er opbyggende

Forskning viser, at det er børnenes oplevelse af skoledagen og de holdninger og værdier der kommer på plads via arbejdet i skolen, der har altafgørende betydning for, at barnet får et godt liv. Et godt socialt klima er et centralt forebyggelseselement. I de klasser hvor der er et godt socialt klima, er der mindre risikoadfærd – herunder mindre kriminalitet.

Forskning viser også, at den gode trivsel har særdeles stor indflydelse på, hvor dygtige eleverne bliver til det faglige. Dette er de vigtigste grunde til at investere i en forebyggende indsats, hvor hovedfokus er på elevernes trivsel.


SSP-Koordineringsgruppen ønsker med læseplanen

  • at forældrene bliver inddraget som den væsentligste faktor i kriminalpræventiv og sundhedsfremmende forebyggelse.
  • at sikre tilgængeligt materiale, baseret på den nyeste viden og nyeste undervisningsmetoder.
  • at sikre at der i undervisningen anvendes metoder ”vi ved virker”.
  • at den kriminalpræventive og sundhedsfremmende undervisning kan tilrettelægges, er relevant på det rigtige tidspunkt, føles overskuelig for læreren, og altid har forbindelse til en samlet rød tråd gennem hele skoleforløbet.
  • at medvirke til at alle elever i Fredensborg kommunes skoler modtager forebyggende undervisning hvert år.