Samarbejdsevner og fairplay

Træning af samarbejdsevner og fairplay

FODBOLDSPIL NR. 1: Kammeratligt spil. Deltagerne deler selv hold, 2 observatører vælges til at observere kommunikationen/roller på hvert hold samt mellem holdene. Observatørerne skriver alt ned, de ser. Læreren observerer hvilke roller eleverne indtager. Der spilles 10 min.

FODBOLDSPIL NR. 2: VM – vigtig kamp med benhårdt spil. Sæt en præmie på spil – kun til vinderne. Taberne får ingenting. De samme mennesker er observatører. Læreren observerer, om elevernes roller nu har ændret sig – hvem er dominerende (mobber), hvem tør ikke sige noget (offer). Der spilles 10 min. Efterfølgende samtale om observationer.


79_indlaeg_50x50