Sidste skoledag

Med god planlægning kan uheldige situationer undgås.

Det er en god ide, hvis eleverne og skolen i fællesskab planlægger sidste skoledag. Med god planlægning kan man nemlig forebygge uheldige episoder som hærværk og konflikter.
Forældrene har også et ansvar for dagen.

https://www.dkr.dk/media/8180/sidste-skoledag.pdf