Strandfester

aktuelt_indlaeg_50x50 unge_indlaeg_50x50foraeldre_indlaeg_50x50
 Strandfester, unge og alkohol.
Med sommerens indtræden og den snarlige sommerferie er der traditionen tro sandsynlighed for, at børn og unge fra kommunen tager til strandfester.
Typisk hygger de unge sig på stranden om eftermiddagen og hen under aften bliver der grillet, drukket, røget, danset og festet. Vi vil i den forbindelse fra SSP s´ side gøre opmærksom på, at det alene er jer som forældre, der har ansvaret for jeres børns gøren og laden. De unge er overladt til sig selv, uden opsyn af voksne, med mindre i som forældre organiserer noget.
De seneste år har strandfesterne medført en del oprydningsarbejde for kommunen på strandende efterfølgende, det være sig både affald i form af skodder, engangsgrille og diverse mademballage samt knuste flasker, som i enkelte tilfælde har medført skader for strandens badende gæster dagen derpå.
For at strandfesterne kan løbe af staben på bedst mulig måde, har vi sammenfattet nogle gode råd til, hvordan man som forældre kan forholde sig til, at ens børn tager til strandfest, og vi linker også til, hvor man kan få mere viden.
Tal med dit barn om:
• Hvad gør en god fest?
• Hvad vil barnet gerne opnå til festen?
• Hvordan kan man opnå det?
• Hvem er barnet sammen med?
• Hvor meget må barnet drikke/ må  det drikke?
• Hvis det må drikke, så tal om konsekvenserne ved at drikke
• Hvad man gør, hvis noget ’ikke er i orden’?
• Hvor meget og hvordan skal man tage ansvar for sine venner?
• Påklædning
• Komme hjem tidspunkt
• Hvordan man efterlader stranden
• Hash…
Og så lige lidt fra sundhedsstyrelsen om børn og alkohol:
Børn og unge, der drikker alkohol, har større risiko for at begå kriminalitet. Heldigvis er der flere ting, du, som forælder, kan gøre.
Danske børn og unge er udsat for et stort forventningspres i forhold til alkohol. Det starter allerede omkring konfirmationen, hvor mange synes, det er et naturligt tidspunkt at begynde at drikke. Flere voksne forventer også, at de unge drikker sig fulde til fester. Derfor lærer mange deres børn at drikke derhjemme. Men det er en forkert vej at gå. Resultatet vil nemlig ofte være, at den unge allerede i 14 – 15-års-alderen føler en opbakning til at drikke alkohol og til at betragte de unge, der ikke drikker, som barnlige. Voksensamfundet er altså med til at støtte børn og unge i at starte tidligt med at drikke alkohol og samtidig lægge pres på dem, der ikke drikker alkohol.

Hvad er risikoen?
Alkohol påvirker og skader den unges hjerne under udvikling. Et forbrug på 20 genstande om måneden, over en periode på et til to år, påvirker det område i hjernen, der har at gøre med hukommelse og indlæring. Hvis den unge drikker fem genstande eller mere ved samme lejlighed, er det særlig skadeligt for både hjerne og krop. Desværre er denne type alkoholforbrug den mest udbredte blandt unge, fordi de først føler sig meget fulde efter 10 genstande.
Problemerne ved, at børn drikker, er:

  • At de i højere grad kommer i kontakt med politiet og skadestuen
  • At de er involveret i flere slagsmål
  •  At de har flere konflikter med venner og forældre
  • At de i højere grad kommer ud for uønsket og usikker sex.
Hvad kan du som forælder gøre?
Det er vigtigt, at du handler som forælder, når det kommer til alkohol. Skolen er her et naturligt sted for samtaler og samarbejde om barnets trivsel og udvikling. Det kan derfor være en god idé at lave en fælles indsats med skolen, hvor man tydeligt markerer, at det ikke er acceptabelt, at børn drikker alkohol, og at fester skal være uden alkohol.
Hvis man i de små klasser giver forældre muligheder for at tale om fælles regler og normer for fx fødselsdage og mobning, så er grunden også lagt til, at forældregruppen i fællesskab kan arbejde for, at deres børn ikke begynder at ryge eller drikke. Du kan læse mere om et godt forældrenetværk her på siden. Søg forældrenetværk.
Problemer med alkohol
Hvis du er bekymret over dit barns forbrug af alkohol, så tal med ham/hende om det. Her kan du spørge, hvor meget han/hun drikker til festerne. Spørg også om, hvordan det går i skolen og med vennerne.
Vær opmærksom, hvis dit barn:
• Går til mange fester, dvs. et par gange om ugen eller mere
• Fortæller om et forbrug på 10 genstande eller mere på en aften
• Ofte har tømmermænd
• Har mange enkelte sygedage – oftest mandage og fredage
• Har venner, der drikker meget eller ryger hash.
Råd og tal stammer fra Sundhedsstyrelsens pjece ”Dit barns festkultur”
Alkoholdialog.dk