Tune Ind- og mærk efter

Kort og godt om Tune Ind.
Med Tune Ind forsøger DKR at forebygge seksuelle overgreb blandt unge ved at guide dem til at forstå,
værdsætte og mestre samtykkebaseret sex.

De unge vil gerne tune ind på hinanden, men de taler ikke naturligt om samtykke og hvordan man tuner
ind på hinanden seksuelt. Det er svært at finde og tolke grænser og signaler i en gensidig proces, hvor et
ja hen ad vejen kan blive til et nej – særligt i en periode i livet, hvor man er ved at forme sin identitet.
Kampagnen forsøger at give de unge et rum til at reflektere og tale med vennerne om, hvordan man
egentlig tuner ind på hinanden seksuelt og læser hinandens signaler – for hvordan ved man egentlig at
den anden gerne vil det samme som en selv, og hvordan sikrer man sig, at man ikke overskrider egne eller
andres grænser? DKR vil inspirere de unge til dialog gennem en positiv framing frem for med løftet pegefinger
at opstille retningslinjer. Læs mere om hvad pakken indeholder her:

https://dkr.dk/tuneind/