UNGE

Her er vejledning og links om hvordan unge kan være med til at skabe det gode skole- og fritidsliv. Hvordan dealer man eksempelvis med konflikter, med forældres skilsmisse, med angst og med alkohol og sex.

Digital superkarma

Digital Superkarma er et undervisningsmateriale om digital dannelse og trivsel på de sociale medier, målrettet udskolingen.

Det består af trivselsmålinger, elevtekster og øvelser, et etisk kodeks, udarbejdelse af klassens egne online trivselsregler samt en gruppeøvelse, hvor I kan øve jer på at bruge det etiske kodeks og klassens online trivselsregler.

Digital Superkarma er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler.
Materialet er udarbejdet med mobbe- og trivselsfaglig bistand fra mobbeforsker Stine Kaplan Jørgensen og didaktisk bistand fra udskolingslærer Rikke Christine Stobbe.

7-9_unge_2017

Skilsmisse

Livet forandres, når dine forældre skal skilles. Forandringer sker hele tiden i en familie, men en skilsmisse er en af de store forandringer, som kan være rigtig svær for både børn og voksne.
På siden kan du bl.a. læse:
Hvordan du får hjælp
Hvordan du hjælper en ven
Om at kende dine rettigheder
Om at bruge din initiativret
Om Sofies univers
5 gode råd til hvordan du kan tale med dine forældre
Gode råd fra andre børn om skilsmisse
om hvad der sker til en børnesamtale i Statsforvaltningen

 

https://bornsvilkar.dk/fokus/skilsmisse/born/skilsmisse-born


unge_indlaeg_50x50

 

Alle har ret til et liv uden kontrol og pres.

 Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning til unge med etnisk minoritetsbaggrund.

http://www.etniskung.dk/


7-9_unge_2017