UNGE

Her er vejledning og links om hvordan unge kan være med til at skabe det gode skole- og fritidsliv. Hvordan dealer man eksempelvis med konflikter, med forældres skilsmisse, med angst og med alkohol og sex.

Sidste skoledag

Med god planlægning kan uheldige situationer undgås.

Det er en god ide, hvis eleverne og skolen i fællesskab planlægger sidste skoledag. Med god planlægning kan man nemlig forebygge uheldige episoder som hærværk og konflikter.
Forældrene har også et ansvar for dagen.

https://www.dkr.dk/media/8180/sidste-skoledag.pdf

 

 

 

Rådgivningen Brus

 

Det kan være svært at vokse op i en familie hvor der er nogen som drikker meget eller ryger hash. Det kan også være svært at vide om der er et problem, og måske er det også pinligt at snakke om.


I BRUS kan du tale med professionelle voksne, der ved noget om, hvordan rusmidler påvirker en familie. Du kan også møde andre børn og unge, der gerne vil dele erfaringer og ideer til, hvordan du kan passe på dig selv.

BRUS er for børn og unge op til 24 år. Er du 25 år eller derover, kan du henvende dig til TUBA.

https://www.projektbrus.dk/

 

Indsats til unge med angst og depression

 Fredensborg kommune tilbyder kurser til unge fra 15-25 år, med angst og depression.

Psykiske problemer er årsag til, at mange unge dropper ud af uddannelse eller job. Sundheds Komiteens ungeindsats, der er målrettet 15-25-årige, der har symptomer på angst og depression har til formål at styrke de unges psykiske helbred, reducere deres symptomer, samt øge deres motivation til at tage uddannelse og arbejde og forebygge frafald fra samme. Indsatsen udbydes i 38 kommuner fra 2018.

http://patientuddannelse.info/om-laer-at-tackle/nye-maalgrupper/laer-at-tackle-angst-og-depression-for-unge.aspx

 

For yderligere oplysninger om Fredensborg kommunes indsats kontakt
Sundhedskonsulent Line Berg Torsbakke 72562561

 

Digital superkarma

Digital Superkarma er et undervisningsmateriale om digital dannelse og trivsel på de sociale medier, målrettet udskolingen.

Det består af trivselsmålinger, elevtekster og øvelser, et etisk kodeks, udarbejdelse af klassens egne online trivselsregler samt en gruppeøvelse, hvor I kan øve jer på at bruge det etiske kodeks og klassens online trivselsregler.

Digital Superkarma er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler.
Materialet er udarbejdet med mobbe- og trivselsfaglig bistand fra mobbeforsker Stine Kaplan Jørgensen og didaktisk bistand fra udskolingslærer Rikke Christine Stobbe.

7-9_unge_2017

Skilsmisse

Livet forandres, når dine forældre skal skilles. Forandringer sker hele tiden i en familie, men en skilsmisse er en af de store forandringer, som kan være rigtig svær for både børn og voksne.
På siden kan du bl.a. læse:
Hvordan du får hjælp
Hvordan du hjælper en ven
Om at kende dine rettigheder
Om at bruge din initiativret
Om Sofies univers
5 gode råd til hvordan du kan tale med dine forældre
Gode råd fra andre børn om skilsmisse
om hvad der sker til en børnesamtale i Statsforvaltningen

 

https://bornsvilkar.dk/fokus/skilsmisse/born/skilsmisse-born


unge_indlaeg_50x50

 

Alle har ret til et liv uden kontrol og pres.

Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning til unge med etnisk minoritetsbaggrund.

https://www.etniskung.dk/For-unge/


 

Har du været nøgen på nettet ?

Er der sket noget på nettet du fortryder, eller har du brug for at hjælpe en , der har oplevet “noget” på nettet? Hvis dette “noget” handler om nøgenhed eller noget seksuelt, synes du måske, at det er mere alvorligt end andre ting du normalt oplever på nettet.

Red Barnet, Center for digital pædagogik og Medierådet giver i linket nedenfor gode råd om hvad du kan gøre.

http://www.sikkerchat.dk/Files/Billeder/noegen%20paa%20nettet.pdf


unge_indlaeg_50x50

Sexlinien for Unge

 Sexlinien for Unge er Danmarks ældste og største informations- og rådgivningsportal om sex, køn, prævention, følelser, seksualitet, kærlighed, seksuelle rettigheder, krop og sexsygdomme.

Sexlinien for Unge henvender sig til unge mellem 12 og 25 år og tilbyder anonym rådgivning via telefon, chat og brevkasse. sexlinjen drives af Sex og Samfund.

Hvis du har et spørgsmål, kan du:

  • Se film, læse artikler, tage quizzer på sexlinien.dk
  • Skrive dit spørgsmål i brevkassen
  • Chatte anonymt med en af rådgiverne mandag til fredag mellem kl. 15 og 19 på sexlinien.dk/chat
  • Ringe til Sexlinien mandag til fredag kl. 15-19 på 70 20 22 66. Det er anonymt og koster almindelig telefontakst

http://www.sexlinien.dk/


unge_indlaeg_50x50

Sexikon

Sex og Samfunds leksikon om sex og seksualitet

Her kan du finde svar på alle mulige spørgsmål omkring sex og seksualitet. Leksikonnet er tænkt som en del af et materiale til brug i seksualundervisningen i 7-9 klasse.

 

http://www.sexfordig.dk/sexikon/abc/


7-9_unge_2017

Blå mandag

SSP/ Opsøgende Team Fredensborg Kommune ønsker at blå mandage foregår så festligt og fredeligt som muligt.

Blå mandag er jo dagen, som alle konfirmander ser frem til, og dagen hvor de har mulighed for at bevise, at de selv kan gennemføre en plan.
Chancerne for, at en vellykket blå mandag bliver indfriet, handler i særdeleshed om at få forældrene med på banen. De unge konfirmander har brug for deres forældre som de voksne, der formår at sætte rammer op for dagen og som har en tydeligt holdning til spørgsmålet om alkohol.

Ingen alkohol – også på blå mandag:

Alkohol spiller nemlig, for mange konfirmander, en stor rolle på blå mandag. Vi anbefaler, at Sundhedsstyrelsens budskab om, at der ikke skal drikkes alkohol før det 16. år bør skinne igennem, også på blå mandag, fordi en tilladelse til alkohol på blå mandag ofte forstås af de unge, som en tilladelse til at drikke fremover – og det er ofte det der sker.

Udover de lovgivningsmæssige (ikke tilladt at købe under 16/18 år) og fysiologiske årsager, er det dokumenteret at unge med alkohol i blodet langt hurtigere mister dømmekraften og risikerer at blive indblandet i konflikter, vold eller anden kriminalitet. Derfor bør alkohol og blå mandag heller ikke blandes sammen.

Fælles holdninger blandt forældre:

Det er vigtigt at de voksne omkring de unge samarbejder om at påvirke de unges
alkoholvaner – også på blå mandag.
Forældre har stor indflydelse på deres børns normer og vaner – navnlig i forhold til alkohol start og forbrug. Unge, hvis forældre mener det er ok at drikke, drikker dobbelt så meget som de unge, hvis forældre er stærke modstandere af, at de unge drikker alkohol (Sundhedsstyrelsen 2005).

Melder forældrene klart ud, mindskes risikoen også for, at nogle føler sig pressede til at drikke på dagen, eller at de drikkende unge sætter dagsordenen for hvordan man fester, og det vil dermed give mulighed at feste sammen på ens præmisser.

De unge vil være trygge sammen, fordi de ved, at der ikke er andre fra klassen der må mere end dem selv.

Op til og på selve dagen:

SSP anbefaler at forældre taler med deres børn om den viden de har om alkohol. Er man klar i hovedet kan man i højere grad vurdere risiko og farlige situationer samt hjælpe sine klassekammerater, hvis der er behov.

Private fester er absolut det bedste, men har konfirmanderne besluttet at Blå Mandag skal foregå på Bakken, i København eller andet sted anbefaler vi, at forældre giver sig tid til at sende konfirmanderne godt af sted, og være til stede i og omkring deres opholdssteder eller at børnene hentes og bringes. Endelig anbefaler vi, at der er et fælles sluttidspunkt.

SSP tilbyder at facilitere forældremøder i 8. klasse, med temaet unges brug af alkohol med et forskningsmæssigt afsæt.

Vi ønsker alle en uforglemmelig og festlig Blå mandag!


 

 

 

 

Er du bange eller angst?

Er du bange for mørke, kryb eller mus, eller er du bange for, om der skal ske dig eller andre noget alvorligt?

Du kender sikkert til at være bange og bekymret ind imellem. Det er en almindelig følelse. Men nogle børn mærker angsten næsten hele tiden, selvom der ikke er noget at være bange eller bekymret for. Følg linket nedenfor, hvis du er interesseret i at vide mere

http://angstforeningen.dk/vaerikkebange/index.html


unge_indlaeg_50x50

Er du uvenner med nogen?

 


Har du en konflikt?
Konfliktmæglerne kan hjælpe dig.
Hvad er konfliktmægling?
Konfliktmægling går ud på, at en voksen gennem samtale hjælper dig med at få løst en konflikt, som du har svært ved selv at få løst.
Konfliktmægleren er voksen, uddannet til at mægle i konflikter og er helt neutral og holder ikke med nogen af parterne.
Mægleren kan ikke bestemme, hvordan konflikten skal løses, men han eller hun kan hjælpe jer med at få truffet nogle gode beslutninger.
Målet er at de mennesker, som er involveret i konflikten, bliver tilfredse med løsningen og kan lægge konflikten bag sig.
Konfliktmægling er altid frivillig, og du kan når som helst sige, hvis du ikke vil være med mere. Det bliver ikke fortalt videre til andre, hvad der er sket under samtalen. Det gælder både mægleren og de mennesker, som er involveret i konflikten.
 
Hvornår er mægling en god ide?
Konfliktmægling er en god idé, når du står i en konflikt, som du føler, at du ikke selv kan løse. Det kan være store eller små konflikter. Det kan være konflikter mellem dig og en eller flere af dine venner eller dig og en voksen f.eks. en lærer, en klubmedarbejder, dine forældre eller andre voksne. Det afgørende er, om du oplever, at du har brug for hjælp til at få løst konflikten. Se eksempler på konfliktmæglinger her.
Hvordan kommer du i gang?
1) Kontakt koordinator Lise Odgaard Christensen på 25421814 eller på loch@fredensborg.dk
2) Lise tager stilling til, om en konfliktmægler vil være en god idé. Vurderer hun, at konfliktmægling vil være en god idé, kontakter hun en af de uddannede konfliktmæglere, som vi har i Fredensborg Kommune.
3) Konfliktmægleren kontakter dig og de andre, som er involveret i konflikten f.eks. dine forældre eller din veninde og fortæller mere om, hvordan mæglingen kommer til at foregå.
4) Sammen aftaler I et møde, hvor I går i gang med mæglingen.


Børnetelefonen- Har du brug for en at tale med?

Det er både gratis og anonymt at ringe til BørneTelefonen. Og man kan heller ikke se på telefonregningen, at du har ringet til BørneTelefonen. Du bestemmer helt selv, hvad du har lyst til at tale om. De voksne på børnetelefonen lytter, giver gode råd og forklarer dig om dine rettigheder.
På BørneTelefonen kan du også få rådgivning på sms, chat eller igennem Brevkassen og Børn hjælper børn-forum, hvis du føler sig mere tryg ved det.

https://bornetelefonen.dk/


unge_indlaeg_50x50

Voldsomme forhold


Hotline til unge der oplever at være i et voldsomt forhold
Vold handler ikke kun om at blive slået af sin kæreste. Hvis din kæreste tjekker dine sms’er eller truer og gør dig bange, er det også vold, og det er aldrig okay.
Læs mere her:

Mobning

Alle for en mod mobning
Siden her er en vigtig del af indsatsen mod mobning. Her kan du finde viden om mobning, gode råd, undervisningsforløb, inspiration, fakta og akut-hjælp, hvis mobning er en realitet. Du kan også læse pixieudgaver af anbefalingerne i aktionsplanen til henholdsvis dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. Du kan både downloade aktionsplanen og pixieudgaver her på siden.
Hjemmesiden opdateres løbende med mere information og materiale.
På siden kan du også læse en række OL-atleters syn på mobning. De fungerer som ambassadører for alle for en mod mobning og bakker op om indsatsen for at stoppe mobning gennem en facebookside, som også er en fast del af indsatsen

http://www.alleforenmodmobning.dk/


 

 

 

 

netstof.dk

Hjemmeside for rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer.

Siden er primært for unge, men indeholder også anvisninger på hjælp og gode råd til venner, kærester samt familie. Du kan også finde frem til lokal rådgivning via siden.

netstof.dk


 

Konfliktmægling

alleunge_indlaeg_50x50

Fredensborg kommune har et konfliktmæglerkorps, bestående af kommunalt ansatte med baggrunde inden for arbejdet med unge.

Mæglerne er uddannet i konfliktmægling ved Center for Konfliktløsning. Mægling er en konflikthåndteringsmetode, hvor parterne i konflikt oplever sig hørt og respekteret, og hvor de hjælpes til at forbedre deres relationer, og tage ansvar for de konsekvenser, deres handlinger har haft.
Mægling er relevant, når tilliden er brudt, og når kontakten er negativ og frygt og fjendebilleder trives.
Det særlige ved mægling er, at det er en konfliktløsningsmetode, der baserer sig på, at parterne deltager frivilligt, og mæglingsmødet er fortroligt. Metoden går ud på, at en tredjeperson – en voksen der er uddannet mægler – hjælper parterne til selv at finde en løsning, som begge er tilfredse med.

Når det handler om mildere grader af vold og overgreb, går mæglingen i høj grad ud på at hjælpe parterne til at få en gensidig forståelse af, hvad der skete, og hvorfor det skete. Det er i mødet mellem de direkte involverede parter, at konflikten kan opløses. Mægleren hjælper dem respektfuldt til at få talt ud om det passerede og lave aftaler for fremtiden uden at blande sig eller moralisere. På den måde får parterne selv ansvaret for deres konflikt og for løsningen af den.

Værdien af mæglingsmødet er således, at de unge tager ansvar for deres handlinger og oplever konsekvenserne af dem. Dermed kan konfliktmægling som redskab medvirke til, at en situation ikke optrappes med eksempelvis vold, isolation eller mobning til følge, og herved kan en eventuel kriminel løbebane måske undgås.

Tilbuddet om mægling gælder i situationer hvor børn og unge er involveret, eller hvor konflikten handler om dem.

Koordineringen af mæglingerne varetages af SSP konsulent og konfliktmægler:

Lise Odgaard Christensen, loch@fredensborg.dk, 25421814